Thursday, January 14, 2016

Juan Miguel Severo "Ang Huling Tula na Isusulat Ko para sa 'Yo"


Ultimate Gugot Line: Patawarin mo ako sa hindi pag alis at patatawarin kita sa hindi mo pananatili..

No comments:

Post a Comment