Thursday, January 14, 2016

Signs youre falling in Love


Juan Miguel Severo "Ang Huling Tula na Isusulat Ko para sa 'Yo"


Ultimate Gugot Line: Patawarin mo ako sa hindi pag alis at patatawarin kita sa hindi mo pananatili..