Saturday, April 21, 2012

BOB ONG Quotes # 3                 “hindi lungkot o takot ang mahirap sa pag-iisa, 
         kundi and pagtanggap na sa bilyong-bilyong tao sa mundo, 
                wala man lang nakipaglaban upang makasama ka..”


13 comments: